Het ontwerpen van uw eigen woning

Een optimale verkaveling zoals opgenomen is in het bestemmingsplan biedt het startpunt voor een nadere en meer individuele uitwerking van uw kavel/woning op architectonisch gebied.


De 3D schetsen op deze website geven een beeld van de ontwerpmogelijkheden die de kavels bieden. Zij dienen slechts ter ondersteuning van uw beeldvorming. De afmetingen van de kavels in combinatie met het groene en waterrijke karakter van het plangebied maakt het mogelijk om per kavel qua opzet en architectuurstijl te variëren. U bent als koper natuurlijk geheel vrij in u keuze voor het ontwerp van uw woning.


Langbroek Architekten is goed bekend met de situatie en is mede op grond daarvan bereid om geheel vrijblijvend met u van gedachten te wisselen over de rol die het bureau kan spelen bij het ontwikkelen van uw plannen op deze bijzondere locatie.